Paslanmaz Çelikler Nasıl Üretilir?

Paslanmaz çeliklerin nasıl üretildiğine ilişkin birçok detayı bu sayfada bulabilirsiniz. Paslanmaz çelik üretimi, metal hurdaların toparlanmasından, eritilmesine, çeşitli elementlerin eritilmiş metale karıştırılmasından, metale şekil verilmesine kadar birçok aşamayı içermektedir. Bu sayfada yer alan özet bilgiler paslanmaz çeliğin üretim sürecinin aşamalarını maddeler halinde göstermektedir. Ayrıca sayfada yer alan basit üretim şeması, üretim sürecinin şematik olarak göstermektedir.

 

 

Paslanmaz Çelik Üretiminde Ne Kullanılır?

Paslanmaz çelik üretiminde hem bir çok farklı fırın, hem de bir çok farklı hammadde kullanımı gerekmektedir. Paslanmaz çelik üretimi için öncelikli olarak elektrik ark ocağı gerekmektedir. Bu tarz ark ocaklarına hurdalar ve hammaddeler konulur ve ardından ocağın içerisindeki tüm maddeler elektrik akımına ve manyetik alana mağruz kalır. Bu sayede tüm hammaddeler erir ve üretim süreci başlar. Bu erime aşamasında eriyik metalin üzerine azot gazı püskürtülür ve erimiş paslanmazın, hava ile teması en aza indirilir. Paslanmaz çelik üretiminde olmazsa olmaz hammadde kromdur. Bir paslanmaz çeliğin paslanmaz çelik sınıfına girmesi için içeriğinde en az %10.5 krom elementi içermesi gerekmektedir. Paslanmaz çelik üretiminde kullanılan bir diğer önemli hammadde ise paslanmaz çelik hurdalarıdır. Paslanmaz çelik geri dönüşümlü bir malzeme olduğu için her üretimde daha önceden üretilmiş olan hurda paslanmaz çelik malzemeler ark ocaklarına eklenip tekrar ertilir ve tekrar kullanılır. Erimiş metalin içerisinde çeşitli gazlar ve artık maddeler bulunmaktadır. Bu tarz artık maddelerin en aza indirilmesi için paslanmaz çelik üretiminde erimiş metalin içerisine çeşitli kimyasallar ilave edilir ve bu sayede metal içerisindeki gazlar ve artık maddeler en aza indirilir. Paslanmaz çelik üretiminde kullanılan diğer önemli elementler ise sırasıyla nikel, molibden, karbon, silikon, mangan, kükürt, azot gibi çeşitli elementler malzemenin kalitesine ve cinsine göre kullanılmaktadır.

 

 

Paslanmaz Üretiminin Özeti

Paslanmaz çeliğin üretilmesi çok zor ve uzun bir süreci içermektedir. Aşağıda yer alan ana başlıklar yüze yakın üretim aşamasının ufak bir derlemesidir. Yazan maddelerdeki başlıklar gerçekte birçok aşamadan oluşabilmektedir ve bu maddeler özetlenmiştir.

 

 • Hurdaların toparlanması
 • Toparlanmış hurdaların üretici firmanın deposunda stoklanması
 • Toparlanmış hurdaların, depodan kepçe ve kamyonlarla metal eritme ocağına götürülmesi
 • Metal eritme ocağında metallerin eritilmesi
 • Eritilen metale çeşitli elementler eklenmesi ve bu sayede istenilen kalitenin elde edilmesi
 • İstenilen özelliğe gelen karışımın ocaktan büyük bir taşıyıcı kazana dökülmesi
 • Vinç yardımıyla taşınan taşıyıcı kazanının sürekli döküm cihazına götürülmesi
 • Sürekli döküm cihazından malzemelerin kesintisiz olarak dökülmesi
 • Sürekli olarak dökülen paslanmaz çeliğin belli uzunluklarda kütükler halinde kesilmesi
 • Kesilen kütüklerin vinçler yardımıyla taşınması
 • Taşınmış olan kütüklerin uygun şekle getirilebilmesi için ısıl işlemle tekrar ısıtılması
 • Isıtılma işlemi tamamlanmış kütüklerin istenilen şekilde üretilmesi için kesit alanına göre farklı üretim hatlarına götürülmesi ve istenilen şekle dönüştürülmesi
 • İstenilen şekle gelen paslanmazın özelliğine göre tavlanması, ısıl işlem görmesi, kesilmesi, paketlenmesi, doğrultulması, çeşitli yüzey işlemlerinden geçmesi

 

FRANSIZ UGITECH firmasıyla ve ÜRETİM AŞAMALARIYLA ilgili daha detaylı bilgi almak için TIKLAYINIZ